Вітаю Вас, Гость
Структура методичної роботи Березовичівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Науково - методична проблема школи :
«Формування інформаційно - комунікативного простору як засобу реалізації компетентнісного підходу до забезпечення європейської якості освіти»


Програма дій по роботі над проблемою
1.Підвищувати власний інтелектуальний та професійний рівень, забезпечувати творчу атмосферу діяльності, як показників модернізації освіти.
2.Надавати інноваційного характеру змісту освіти як необхідної умови самореалізації особистості.
3.Бути зацікавленим у позитивних і максимально успішних результатах учнів.
4.Здійснювати взаємо відвідування уроків учителями – предметниками, проводити спільний аналіз уроків, методів викладання, шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.
5.Взаємини « учитель-учень « будувати як систему гуманістичних відносин , які створюють умови для самопізнання і самореалізації школярів.
6.Спрямовувати освітню роботу на розвиток в учнів інтелектуальних і творчих здібностей, на створення нових життєвих цінностей, знань і компетентностей.
7.Брати активну участь у роботі навчальних семінарів з метою формування рефлексивних умінь і навичок.
8.Розробляти методичні і дидактичні посібники.
9.З метою реалізації проекту «Обдарованість» посилити роботу з обдарованими дітьми, залучаючи до участі в предметних олімпіадах, науковому товаристві та філії МАН.
10. Впроваджувати рефлексивну діагностику освітнього процесу.
11. Підвищувати якість теоретичних знань дидактики та вікової психології.
12.Брати участь у виставках педагогічних інновацій, професійних конкурсах.
13.Використовувати в навчально-виховному процесі комп’ютер та елементи комп’ютерних технологій.
14.Публікувати власні педагогічні доробки у педагогічних виданнях.
15.Підвищувати рівень педагогічної майстерності під час курсової підготовки.
16.Вивчати і проводити роботу з виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів Президента України щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти відповідно до Концепції програми розвитку освіти України на 2007-2011 роки.
17.Змінювати парадигму освіти на засадах компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.
18. Апробовувати програмні засоби навчання.Завдання науково-методичної роботи
-підвищення професійної майстерності кожного вчителя ;
-збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів школи;
-діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в педагогічній діяльності вчителів;
-поглиблення методичної підготовки вчителів, активне впровадження інноваційних форм методичної роботи , досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;
-стимулювання ініціативи й творчості членів педколективу.