Вітаю Вас, Гость

 

 Шпига Оксана Іванівна, бібліотекар Загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. с. Березовичі

ЗДІЙСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Читати текст

Національне виховання забезпечує духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і майбутніх. У процесі національного виховання формується національна самосвідомість особистості, яка сприяє глибше розуміти індивідові свій народ, його історію, духовність і культуру, а також свої якості, здібності і можливості, виробляти основні напрямки своєї діяльності, накреслювати і успішно утверджувати свою життєву позицію. Національне виховання забезпечує духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і майбутніх. У процесі національного виховання формується національна самосвідомість особистості, яка сприяє глибше розуміти індивідові свій народ, його історію, духовність і культуру, а також свої якості, здібності і можливості, виробляти основні напрямки своєї діяльності, накреслювати і успішно утверджувати свою життєву позицію. 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД

1. Прізвище, ім’я по батькові Пилипюк Тетяна Федорівна
2. Освіта: вища
3. Який навчальний заклад і коли закінчив: Луцький державний університет ім. Лесі Українки ,2001
4. Спеціальність за дипломом: вчитель початкових класів
5. Педагогічний стаж. 27
6. Місце роботи, контактний телефон: ЗОШ І-ІІІступеня с. Березовичі , 93-1-40.
7. Посада: вчитель початкових класів
8. Кваліфікаційна категорія: вища
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь: «старший учитель»
13. Анотація досвіду:
 
-         В роботі сумлінна, знаюча, творча. Проводить цікаву і змістовну роботу пізнавального характеру. Використовує завдання творчого характеру. На своїх уроках велику увагу приділяє ігровим методам навчання, приділяє увагу організації колективної , групової навчальної діяльності, яка базується на врахуванні індивідуальних особливостей учнів,  самостійної роботи школярів, по здобуттю і осмисленню навчальної інформації. Для індивідуалізації навчання  розроблений багатий дидактичний матеріал.
-         Тема: розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів на уроках природознавства.
-         Мета: Вивчити методичні технології, які застосовує вчитель в процесі своєї роботи, виявити елементи новизни, визначити форми і методи роботи вчителя по розвитку пізнавальних здібностей школярів, узагальнити досвід для впровадження у практику роботи вчителів школи.
-         Суть досвіду: Пошук нової системи спілкування та співпраці з учнями, альтернативної структури уроків, яка відповідала б особливостям інтегрованих курсів, а також поєднувала індивідуальні, групові та фронтальні види роботи й задовольняла потреби дітей, виховання творчої особистості, вільної і щасливої, створення умов для розкриття та розвитку активної творчої особистості молодшого школяра.
1)    Актуальність досвіду полягає в необхідності навчити дітей здобувати та осмислювати інформацію, пізнавати навколишній світ, робити нові відкриття в ньому, проявити інтерес до життя природи, почувати себе її частиною.
2)    Новизна педагогічних ідей.            Учителя й учня на основі довіри, спільного пошуку розвязання поставлених завдань через порівняння опору на власний життєвий досвід учня.
Досвід Пилипюк Т.Ф. носить раціоналізаторський характер, що базується на працях наших науковців як…
Шляхами поширення досвіду Т.Ф. Пилипюк є відкриті уроки, створення презентації, виступи на педагогічних         та семінарах.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
1. Прізвище, ім’я по батькові -  Ганжа Галина Григорівна
2. Освіта - вища
3. Який навчальний заклад і коли закінчив – Сімферопольський державний університет ім.. М.В.Фрунзе, 1983 р.
4. Спеціальність за дипломом – Філолог. Викладач української мови та літератури.
5. Педагогічний стаж – 28 років
6. Місце роботи, контактний телефон – ЗОШ І-ІІІступеня с. Березовичі , 93-1-40
7. Посада - вчитель української мови та літератури.
8. Кваліфікаційна категорія - вища
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь- «учитель – методист»
 
11. Тема досвіду : Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови
13. Анотація досвіду:
-         Актуальність досвіду: учень –випускник не тільки володіє знаннями , уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору , відстоювати свою позицію , співпрацювати в групі , колективі , мати коло однодумців ,бути комунікабельною , толерантною людиною .
-         Новизна педагогічних ідей: учитель надає перевагу тим методам, які звернені до свідомості й активності учнів, намагається використовувати якомога більше таких прийомів та матодів . що сприяють розвитку не лише критичного мислення , а й сприяють формуванню красномовства, розвивають уяву та креатині здібності . в практиці роботи добре прижилося ситуативне моделювання : театралізоване дійство, імітаційні та рольові ігри, дидактичний театр. Учитель уміло поєднує інтерактивні методи навчання з інформаційними технологіями.
-         Науково-теоретичне обґрунтування:
 Впроваджуючи в практику своєї діяльності інтерактивне навчання , педагог використовує праці О.Пометун , Л. Пироженко , О.Несторенко
-         Досвід вчителя носить раціоналізаторський характер
-         Суть досвіду:
Інтерактивненавчаннярозвиває в учнів уміння самостійно здобувати знання , формує основні ключові компетентності , що необхідні для самостійного життя . Завдання вчителя – створити такі умови, за яких дитина «розкривається»,вірить у свої можливості ,впевнено реалізує себе як творча особистість . Створенняіри та успіху дає можливість тісній творчій співпраці двох людей , що дивляться в одному напрямку –вчителя та учня.
-         Шляхи поширення (як впроваджується ППД). Учитель – керівник майстер –класу з питання використання інтерактивних методів навчання та ІКТ на уроках української мови та літератури , виступи на районних та міжшкільних семінарах, педрадах , відкриті уроки .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
1. Прізвище, ім’я по батькові – Веремчук Галина Іванівна  
2. Освіта - вища
3. Який навчальний заклад і коли закінчив – Луцький державний педагогічний інститут ім.. Лесі Українки ,1983 р.
4. Спеціальність за дипломом - учитель української мови та літератури
5. Педагогічний стаж – 34 р.
6. Місце роботи, контактний телефон: ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Березовичі , 93-1-40
7. Посада: учитель української мови та літератури
8. Кваліфікаційна категорія: вища
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь: «старший учитель»
10. Нагороди (за останні 5 років) – 30.05.2007р. – Грамота відділу освіти Володимир-Волинської райдержадміністрації; 3.10.2007р. – почесна грамота Волинської облдержадміністрації.
11. Тема досвіду: використання елементів українознавства на уроках української мови.
13. Анотація досвіду:
Веремчук Галина Іванівна – творчий педагог. Її життєве кредо: зробити урок української мови цікавим, насиченим і сучасним, використати найрізноманітніші факти про матеріальне і духовне життя українців, щоб ланцюг духовності народу не перервався, щоб діти  стали народом.
   Відродження національної культури неможливе без системи знань про український народ, особливості його побуту і трудової діяльності, без знання народного одягу, харчування, народної медицини й календаря, а також звичаєвості, сімейної обрядовості, світоглядних уявлень, вірувань, народної моралі, без знання свого роду й родоводу.
      Елементи українознавства сприяють відродженню національної школи, народознавчих традицій при вивченні української мови, вони допомагають розкривати красу, мелодійність, досконалість лексичного складу, морфологічної та синтаксичної будови української мови, вчать логічно оформляти свою думку і змістовно виражати її в слові, передаючи емоційне багатство лексичних і синтаксичних конструкцій, національний колорит тих чи інших явищ, психічних станів.
     Використання українознавства допомагає Галині Іванівні закладати в дітях основу людяності, фундамент духовної особистості. Кожне знання викликає у дітей живий інтерес, спонукає до практичного застосування пізнаного під час годин спілкування.
         У своїй практиці застосовує різні збірки українських народних пісень, статті про  українознавство із журналів « Українська мова і література у школі», « Дивослово», «Рідна школа», «Пошук» , « Все для вчителя», підручники « Українознавство» С.П. Павлюка,  Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва; « Українська народнопоетична творчість» М.С. Грицай та ін.; « Культура та побут населення України ( за рад. В.І. Наука) ; « Звичаї нашого народу» О. Воропая; « Берегиня» В. Скуратівського.
   Актуальність досвіду:
  Українознавчий матеріал поглиблює знання учнів про історичний та соціальний досвід предків, про успадкування духовних надбань українського народу, розвиває особисті риси громадянина Української держави, формує культуру міжнаціональних взаємин; помітно збагачує словниковий запас школярів; сприяє набуттю знань, гуманізації освіти, створенню нової технології навчання та виховання здібної учнівської молоді; передбачає  розвиток учнів через  досвід творчої і пошукової діяльності, формування уміння вступати у діалог, входити у полі культурний простір зберігаючи своє національно-культурне єство, духовність; формує національно-мовну , національно свідому духовно багату особистість, яка володіє уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами  в усіх видах мовленнєвої діяльності.
У своїй практиці використовує групове, розвивальне навчання, проблемне пошукове; застосовує інтерактивні методи навчання, метод проектів, гранування, синекдохи…
   Шляхи поширення досвіду : відкриті уроки, виступи на семінарах та науково-практичних конференціях.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
1. Прізвище, ім’я по батькові: Стасюк Валентина Микитівна 
2. Освіта - вища
3. Який навчальний заклад і коли закінчив- Львівський державний університет ім.І.Я.Франка
4. Спеціальність за дипломом: Викладач хімії та бїології
5. Педагогічний стаж: 38 років.
6. Місце роботи, контактний телефон: ЗОШ І-ІІІступеня с. Березовичі , 93-1-40.
7. Посада: вчитель хімії
8. Кваліфікаційна категорія: вища
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь: «учитель методист»
10. Нагороди (за останні 5 років): Подяка голови Волинської облдержадміністрації (2010р.), Грамота відділу освіти Володимир-Волинської райдержадміністрації (2011р.)
11. Тема досвіду: Особисто зорієнтоване навчання на уроках хімії
13. Анотація досвіду:
-         актуальність досвіду. Зростають вимоги до розуміння діяльності школяра. Особистість учня є метою фактором навчального процесу. Концепція особисто зорієнтованого навчання полягає в розкритті природи і умов реалізації особистості. Відбувається особистісний розвиток кожного учня, його самореалізація, оволодіння власними  способами навчальної роботи, розкривається його самобутність;
-         новизна педагогічних ідей. Особистісна зорієнтоване навчання націлене на створення умов для формування та розвитку в особистості ціннісних організацій та вмінь, необхідних для життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві;
-         науково-теоретичне обґрунтування. На теренах СНД дослідження особистісно орієнтованого навчання спілкується І.С. Якиманська, В.В. Сєріков, І.Д. Бех, В.В. Рибалка;
-         вид досвіду. Раціоналізаторський;
-         суть досвіду. Особистісно орієнтованого навчання розвиває в учня свідоме ставлення до навчання, мотивація навчальної діяльності загально підвищується, учні набувають компетентності вчителя. Дитина в процесі цілеспрямованого педагогічного впливу стає особистістю. Відбувається корекція здібностей дитини до навчання. Вона стає вчитися з задоволенням. Контроль і оцінка здібностей  не тільки за результат, а головним чином за процес учіння і це забезпечує учневі саморозвиток, дає змогу учневі вибирати зміст та форми при виконанні завдань, способи навальної роботи. Таке навчання створює комфортні умови для кожного учня,  що сприяє його самореалізації;
-         шляхи поширення (як впроваджується ППД). Керівник клубу професійного спілкування « Педагогічна скарбничка» (останні 3 роки); керівник майстер-класу з хімії, виступи на районних семінарах, педрадах, відкриті уроки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
 
1. Прізвище, ім’я по батькові : Динька Ольга Анатоліївна
2. Освіта: вища
3. Який навчальний заклад і коли закінчив: Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1983 р.
4. Спеціальність за дипломом: вчитель географії та біології
5. Педагогічний стаж: 28 р.
6. Місце роботи, контактний телефон: ЗОШ І-ІІІступеня с. Березовичі , 93-1-40.
7. Посада: вчитель біології
8. Кваліфікаційна категорія: вища
9. Педагогічне, вчене звання, науковий ступінь:  « старший учитель»
10. Нагороди (за останні 5 років): Грамота управління освіти Волинської облдержадміністрації, Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства; Грамоти відділу освіти Володимир-Волинської райдержадміністрації; Подяка державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».
11. Тема досвіду: Формування екологічної свідомості та культури. здоров’язберігаючої компетентності школярів.
13. Анотація досвіду:
-         актуальність досвіду. В сучасних умовах найважливішим питанням, на яке акцентується увага – є збереження, зміцнення здоров’я школярів, яке в значеній мірі залежить від довкілля. Чи задумується кожен над тим, що ми робимо аби зберегти здоров’я. Здоров’я кожної дитини в значній мірі залежить від теоретичних знань та практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я, а оскільки здоров’я залежить від екології, тому необхідно формувати у школярів відповідну екологічну свідомість і мислення, культуру. Саме від збереження довкілля залежить здоров’я сучасної людини;
-         новизна педагогічних ідей. Із розвитком суспільства змінюється стан навколишнього середовища, пріоритети та цінності суспільного розвитку. Тому в педагогічній практиці необхідно використовувати такі форми і методи навчання і виховання, які б сприяли формуванню та розвитку здоров’язберігаючих життєвих компетентностей школярів;
-         науково-теоретичне обґрунтування. За даними наукових, медичних, соціологічних досліджень всього лише три відсотки школярів закінчують школу здоровими. На практиці ми бачимо, як стан довкілля негативно впливає на здоров’я;
-         вид досвіду. Раціоналізаторський;
-         суть досвіду. Сьогодні як ніколи раніше перед школою постає проблема виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності, яка дасть їм змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, бути творцем свого життя, активно інтегруватись до сучасного суспільства. Серед ключових компетентностей освіти важливі місце займають здоров’язберігаючі. Успішність та ефективність формування здоров’язберігаючих компетентностей залежить від форм та методів організації навчально-виховного процесу пріоритетними у цьому відношенні стають сучасні педагогічні технології: інтерактивні методи навчання, інформаційно комунікативні технології, презентації, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання. дослідження проблем, формування власної думки та самореалізації. Залучення школярів до активної природоохоронної діяльності сприяє формуванню у них екологічної свідомості та мислення, культури природозберігаючої компетентності. А оскільки людина – частинка природи, необхідно перш за все про збереження її здоров’я;
-         шляхи поширення (як впроваджується ППД). Участь у роботі засідань методичних об’єднань, розробка методичних рекомендацій, виступи на районних семінарах, педчитаннях, педрадах, відкриті уроки, керівник творчої майстерні «Шкільне лісництво».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
1. Цихоцький Сергій Вікторович.
2. Освіта вища.
3. Закінчив ВДУ ім. Л. Українки.
4. Спеціальність «Спеціаліст з інформатики, викладач»
5. Педагогічний стаж 15 років.
6. Березовичівська ЗОШ І-ІІІ ст.
7. Вчитель.
8. Вища категорія.
9. «Старший вчитель».
10. Грамоти обласні та районні.
11. Інтерактивні технології при вивченні інформатики.
12. Анотація досвіду.
 
Актуальність досвіду
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.
Компетентнісний підхід до вивчення інформатики розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Сучасна педагогіка визначає декілька груп компетентностей.