Вітаю Вас, Гость

Навчальна діяльність 


Структура 2014/2015 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 року № 1/9-303 « Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року » структура навчального року  загальносвітньої школи с. Березовичі погодженна з відділом освіти Володимир – Волинської райдержадміністрації
* Навчальні заняття орга¬візовані  за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 26  грудня, II семестр - з 26 січня до 29 травня. 
* Канікули проводяться у такі терміни: осінні з 31 жовтня до 2 листопада, зимові - з 29 грудня до 25 січня, весняні - з 27 до 29 березня
* Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня) школи.
* У 2014/2015 навчальному році буде проведенна державна Під¬сумкова атестація для учнів початкової школи у вигляді підсумкових конт¬рольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.
* Державна підсумкова атестація для учнів основної та старшої школи буде проведена  у письмовій формі з трьох предметів: української мови, мате¬матики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) та  школи (9 клас) за завданнями, розробленими школою.
* Вручення документів про освіту буде  проведено  для випускни¬ків 9 класу 10 червня, 11 класу - 31 травня.

Розклад інклюзивного навчання на 2014-2015 навчальний  рік

Навчальні плани на 2014-2015 навчальний  рік

Розклад уроків 2014-2015 навчальний  рік

 

Нормативно-правове забезпечення  організації навчально-виховного процесу у 2014-2015 навчального року

Навчальні плани  загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року (Лист МОН №1/9-303 від 11.06.2014 року)

Навчальні програми 1-4 класів

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (новий стандарт)

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів

Забезпечення навчального-виховного процесу  у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (Лист МОН №1/9-433 від 29.08.2014 року)

Перелік навчальної літератури,  рекомендованої Міністерством освіти  і науки України для використання  у спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладах (за нозологіями)  у 2014/2015 навчальному році (Лист МОН №1/9-416 від 18.08.2014 року)

Методичні рекомендації з питань  організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Лист МОН №1/9-376 від 25.07.2014 року)

Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти  у 2014-2015 навчальному році (Лист МОН №1/9-374 від 25.07.2014 року)

План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (Наказ МОН №1232 від 27.10.2014 року)

План всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за основними  напрямами позашкільної освіти (Наказ МОН №936 від 14.08.2014 року)

Використання Методичних матеріалів  щодо організації навчання і перевірки знань,  проведення інструктажів з питань  охорони праці, безпеки життєдіяльності (Лист МОН №1/9-319 від 16.06.2014 року)

Інструктивно-методичні рекомендації  щодо організації роботи груп  для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН №1/9-411 від 13.08.2014 року)

Щодо укомплектування кабінетів предмета "Захист Вітчизни" в школах навчальною зброєю, муляжами зброї та боєприпасів, засобами індивідуального захисту (протигази) (Лист №1/12-6406 від 12.09.2014 року)

Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (Наказ МОН №931 від 12.08.2014 року)

Законодавча база

Закон про освіту

Закон про загальну середню освіту

Національна доктрина розвитку освіти

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 №344

Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова КМУ  від 20 квітня 2011 р. N 462)

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ №1392 від 23 листопада 2011 року)

Типові  навчальні плани  загальноосвітніх  навчальних закладів ІІІ ступеню (Наказ МОН № 834 від 27.08.10 року)

Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176)

Концепція профільного навчання у старшій школі

 

Положення

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Типове  положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)(Наказ МОН №930 від 06.10.2010 року)

Положення про освітній округ

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (Наказ МОН від 22.09.2011 №1099)

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу (Наказ МОН №45 від 05.02.2001 року)

Положення про  навчальні кабінети ЗНЗ (Наказ МОН №601 від 20.07.2004 року)

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних  предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН  №1423 від 14.12.2012 року)

Положення про навчальний кабінет з правознавства

Положення  про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (Наказ МОН № 1054 від 23.11.2009 року)

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН N 431 від 19.05.2008 року)

Положення про педагогічну раду освітньої установи

Положення про внутрішньошкільний контроль

Положення про науково-методичну раду школи

Положення про методичне об'єднання вчителів-предметників

Примірне  Положення  про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН №312 від 08.04.2009 року)

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України (Наказ МОН №139 від 14.05.1999 року)

Положення про дистанційне навчання  (Наказ МОН від 25.04.2013 №466)

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Постанова КМУ №1121 від 05.10.2009 року

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН №732 від 20.12.2002 року)

Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів (Наказ МОН №307 від 01.11.1995 року)

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року)

Положення  про організацію фізичного виховання  і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (Наказ МОН № 458 від 02.08.2005 року)

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України (Постанова КМУ № 538 від 16.10.2014 року)

Орієнтовані  вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (Наказ МОН  № 1222 від 21.08.2013)

Інструкції, методичні рекомендації

Інструкція  з ведення класного журналу  учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН № 496 від 03.06.2008 року)

Типова інструкція  з діловодства у загальноосвітніх навчальних  закладах усіх типів і форм власності (Наказ МОН № 1239 від 28.08.2013 року)

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів (Наказ МОН № 319 від 14.04.2008 року)

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку (Постанова КМУ від 12 квітня 2000 р. N 646)

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час  проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН України № 1/9-61 від 06.02.2008)

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти  (Наказ МОН №1222 від 21.08.2013 року)

Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (Розпорядження КМУ від 5.09.2012 № 675-р.)