Вітаю Вас, Гость

Інформація для учнів


Право на освіту — це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
Право на освіту — одне з основних соціально-культурних прав людини.
Право на освіту — одне з прав людини, яке виконується нерівномірно у всіх державах. Право на освіту має на меті зробити всіх рівними і допомогти припинити дискримінацію в галузі освіти.
Право на освіту вважається одним з прав людини « другого покоління» (соціально -економічних і культурних; аспект недискримінації може розглядатися також як громадянське право першого покоління). Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав виокремлює чотири основні ознаки права на освіту: наявність, доступність (недискримінація, фізична і економічна доступність), прийнятність і адаптованість освіти, а також дає вказівки про те, що «право на освіту може здійснюватися лише за наявності у викладачів та учнів академічної свободи». Обсяг права на освіту може бути різний для різних ступенів освіти — так, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права передбачає обов'язковість і безкоштовність початкової освіти, але тільки поступове введення безкоштовної вищої освіти .


Поради учням

Права та обов'язки

Поради абітурієнтам

Все про ЗНО

Інтернет - тестування